Bakgrunn

Å sørge for at de mest sårbare har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene er en investering for hele livsløpet. Mange barn som opplever en vanskelig oppvekst, får ikke den nødvendige støtten fra det offentlige før skjevheter og ulikheter allerede er satt.

Basert på kunnskapen om barns behov og utvikling de tre første leveårene, ønskes en analyse av hvorfor ikke systemet, i tilstrekkelig grad, klarer å forebygge skjevheter og ulikheter helt i starten av livet. FOUoppdraget «Tidlig innsats tidlig i livet», er lyst ut nå med tilbudsfrist 24. februar. Se tilbudsforespørselen her. Prosjektet er del av Partnerskap for radikal innovasjon, PRI, og porteføljen om ungt utenforskap

Investering for livsløpet

 Å sørge for at de mest sårbare har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene, er en investering for hele livsløpet. Mange barn som opplever en vanskelig oppvekst, får ikke den nødvendige støtten fra det offentlige før skjevheter og ulikheter allerede er satt.

I offentlig sektor, både nasjonalt og kommunalt, er det igangsatt utallige tiltak og strategier for tidlig innsats. Det gjøres ulike innsatser fra helsestasjon, barnehage, barnevern, frivilligheten og så videre. Så hvorfor får vi det ikke til? Hvorfor klarer vi ikke i stor nok grad å bryte reproduksjon av  ulikhet?

FoUoppdraget skal gi svar på:

Barns behov og utvikling de tre første leveårene (inklusive livet i magen)

  1. Hvilke sentrale synspunkter har de ulike fagmiljøene, som hjerneforskning/nevropsykologi, pedagoger, psykologer mfl.?
  2. Hvilke fellesnevnere og uenigheter finnes på tvers av fagmiljøene når det gjelder barns behov og utvikling?

og

Den tidlige innsatsen de tre første leveårene (inklusive livet i magen)

  1. Hvorfor klarer vi ikke i stor nok grad å bryte den sosiale arven og ivareta behovene de ulike fagmiljøene peker på som avgjørende for barns utvikling?
  2. Hvilken ideologi/politikk er rådende i Norge når det gjelder tidlig innsats, tidlig i livet?
  3. Hvilke hindre og fremmere identifiserer de ulike fagmiljøene i dagens offentlige tjenester for de aller minste?

KS har et stort engasjement for å finne nye løsninger og løse samfunnsutfordringen ungt utenforskap. Blant annet har KS hovedstyre vedtatt etableringen av «Partnerskap for radikal innovasjon» (PRI) som et innovasjonsprogram. PRI skal bidra til at kommunal sektor lykkes med å realisere prioriterte og nødvendige systeminnovasjoner, der ambisjonen er å utvikle et system som ruster alle barn og unge til utdanning og arbeid.