Tilbudsforespørsler

Lenkeblokk Icon Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr 194003 "Kommuneplanens samfunnsdel som lokalpolitisk virkemiddel". Frist 12. september 2019.

Ved å abonnere på nyhetsvarsling kan du få varsel på epost hver gang vi legger ut nye tilbudsforespørsler.

For de aller fleste FoU-oppdrag vil vi legge vår standardkontrakt for oppdragsforskning til grunn. Denne bygger i stor grad på Kunnskapsdepartementets standardkontrakt. I noen tilfeller vil standardkontrakten bli endret. Da vil  den ligge som vedlegg til den aktuelle tilbudsinvitasjonen.

Planlagte FoU-prosjekter i 2019

Under ser du hvilke prosjekter som er planlagt i 2019. Det vil komme flere prosjekter i andre halvdel av året.

Lenkeblokk Icon Se hvilke FoU-prosjekter som er planlagt i 2019

FoU-logo 

Alle våre rapporter skal ha FoU-logoen på seg. 

Last ned FoU-logo