Forespørsel om tilbud på KS FoU-prosjekt nr. 214020 «Forprosjekt: Konsekvenser av at staten leverer digitale tjenester til kommunal sektor» Frist 6. desember

 

Lenkeblokk Icon Faglig bistand og prosesstøtte til gjennomføring av to piloter om sosiale effektinvesteringer. Frist 25. november

 

 

 

Rapporter utført på oppdrag fra KS skal vises med KS FoU-logo.

Lenkeblokk Icon Last ned vår logo her

KS publiserer alle tilbudsforespørsler på denne siden. Du kan abonnere på dette.

Lenkeblokk Icon Klikk her for å registrere deg