Lenkeblokk Icon FoUprosjekt 204006 Er utlysningspraksis en barriere mot heltidskultur? Frist 19.10. Lenkeblokk Icon Tilbudsforespørsel FoU-prosjekt 204004 Kvantitative effekter av klart språk. Frist 21.10.2020

Alle våre rapporter skal ha KS FoU-logo.

Last ned FoU-logo