Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende for administrerende direktør i KS på dette feltet

– Rådet har også i tillegg en særlig oppgave for å følge KS' Partnerskap for radikal innovasjon. KS takker Tine for innsatsen og ønsker lykke til med det nye vervet som styreleder i KLP. Samtidig er vi svært glade for at Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune kan ta engasjementet og jobben videre som rådsleder, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Les mer om strategisk råd her.

- Dette er et av de aller viktigste foraene å sitte i med tanke på de store utfordringene offentlig sektor nå står foran.  Det er også viktig at hovedstyret gikk inn for å videreføre KS’ Partnerskap for  radikal innovasjon, sier den nye lederen av strategisk råd, Morten Wolden.