Beskrivelse av ulike metoder for å utføre innsiktsarbeid:

Lenkeblokk Icon Intervju og observasjon (.ppt) Lenkeblokk Icon Tilbake til alle verktøy