Veiledning for gjennomføring av analysearbeid:

Funnarkene i dette analysedokumentet kan med fordel kobles sammen med andre aktiviteter i metodikken. 
Funnark for intervjuer og observasjoner hører sammen med verktøyet Intervju og observasjon, på samme måte som funnark for statistikk og tall bør ses i sammenheng med verktøyet for statistikk og tall. På sikt vil disse integreres. 

Lenkeblokk Icon Analyseverktøy (.ppt) Lenkeblokk Icon Tilbake til alle verktøy