Episode 1 - Medbestemmelse

Lenkeblokk Icon Martin vil ikke ta medisiner. Scene 1. Lenkeblokk Icon Hvilke verdier og hensyn er viktige her? Scene 2. Lenkeblokk Icon Hvordan håndtere at Martin ikke vil ta medisiner. Scene 3. Lenkeblokk Icon Hvorfor etisk refleksjon er viktig. Scene 4

Episode 2 - Respekt og holdninger

Lenkeblokk Icon Mating av flere. Verdier på spill. Scene 1. Lenkeblokk Icon Utagerende adferd. Verdier på spill. Scene 2. Lenkeblokk Icon Martin vil ikke spise. Verdier på spill. Scene 3. Lenkeblokk Icon Hvordan håndtere at Martin ikke vil spise. Scene 4. Lenkeblokk Icon Martin dør. Scene 5.

Episode 3 - Hverdagskultur

Lenkeblokk Icon Martin er død. Møte med pårørende. Scene 1. Lenkeblokk Icon Hvordan jobbe med etisk refleksjon og organisasjonsetikk. Scene 2.

E-læringsprogrammet Etisk refleksjon fra Samarbeid om etisk kompetanseheving ligger også lett tilgjengelig på KS læring.