Koronapandemien har utfordret helse- og omsorgstjenestene på nye og krevende måter. Å redde liv har vært det viktigste, men vi må også ta innover oss at det å sette en verdi fremfor andre har noen omkostninger. Det har vært en vond tid for mange beboere og deres pårørende. For mange ledere og ansatte har det å utøve nasjonale smitteverntiltak i praksis har vært en belastning.

En krevende tid
- Å stå ansikt til ansikt med dem som savner, er urolige, ikke får se hverandre, ikke får være nær, og likevel måtte si nei, gjør noe med dem. Det samme gjør prioriteringsutfordringer, tvangstiltak for å isolere mulig smittede brukere, sier leder av KS-programmet Samarbeid om etisk kompetanseheving, Christine Haga Sørlie.

- Det er derfor viktig at ledere og ansatte setter av tid til etisk refleksjon for å styrke den etiske kompetansen i en krevende tid, sier hun.

27. april sendte KS et brev til helseledere, fagforeninger og kommuner om hva Etikksatsingen i KS tilbyr i denne perioden. Etikksatsingen kan blant annet tilby ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten refleksjonsstøtte, digital rådgivning og oppfriskning i metode. 

Lenkeblokk Icon Les hele brevet her

Et viktig fokusområde
Helsedirektoratet skriver i Opplæringsressurser (covid-19) at: «Systematisk etisk refleksjon har stor betydning både for kliniske beslutninger og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene. I situasjonen med håndtering av Covid-19 pandemien er etisk refleksjon et viktig fokusområde».

I forslaget til prioriteringsråd for sykehjem og hjemmetjenester under korona-pandemien, som nylig har vært ute på høring, er etisk refleksjon anbefalt i møte med vanskelige prioriteringer og for å opprettholde en god etisk praksis også i denne perioden.

Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving har bistått kommunene i deres etisk kompetanseheving siden 2007.

- Vi har erfaring, metoder og verktøy for etisk refleksjon og ønsker å være en ressurs for å støtte kommunene i en tid hvor etisk bevissthet, dømmekraft, og samsnakk er avgjørende for å sikre det viktigste først, sier Sørlie.