De 150 deltakerne på konferansen fikk høre om arbeidet i noen av de lokale forbedringsteamene. Først ute var Suldal kommune, Stavanger kommune og Stavanger universitetssjukehus.

Jannicke og Hildegunn ga et sterkt innblikk i hvordan det er å være bruker og pårørende. Jannicke fikk Alzheimers i en alder av 51 år, og ekteparet fikk livet snudd på hodet.  De to delte sine erfaringer og fortalte om hva som er viktig i deres hverdag.

Shaun Maher arbeider med forbedring i det skotske helsevesenet og snakket om hvordan det har blitt arbeidet med hva er viktig for deg?-spørsmålet i Skottland og om det faglige fundamentet for denne retningsendringen i helsevesenet.

I del to med erfaringsdeling fortalte representanter for Tromsø kommune og Sør-Fron kommune om sitt arbeid. Filmen om Kåres uheldige pasientforløp, utviklet i fellesskap av deltakerne i Gode pasientforløps læringsnettverk i Oslo, viste hvorfor arbeidet i satsingen er så viktig.

Kommunalsjef Aase Hobbesland i Grimstad kommune snakket om ledelse av forbedringsarbeid før Jazzcode avsluttet konferansen med musikk ispedd betraktninger om samspill og hva man kan lære av kriser. 

Se opptak fra Gode pasientforløps erfaringskonferanse her

Program

Presentasjoner