Ekspedisjonssjef Petter Øgar leder Kommuntjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Han sa i sin innledning at departementet har hatt sterk tro på at læringsnettverkene for gode pasientforløp kan bidra til en reell kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene.  Nå konstaterer han at Gode pasientforløp er en suksesshistorie som har utgjort en reell forskjell.

Ingrid Løset er brukerrepresentant i Møre og Romsdal. Hun sa at for få år siden var det ingen som hørte på hva brukerne og pasientene mener. Det er endret nå, og de pårørendes rettigheter er også betydelig styrket. Løset understreket betydningen av opplæring av brukerrepresentanter.

Erfaringer fra kommuner og sykehus I
Enhetsleder Wenche Høghaug i Eigersund kommune fortalte hvordan kommunen har jobbet med bruken av hva er viktig for deg?-samtalen.

Fastlege Ellen Anita Fagerberg i Bydel Østensjø ønsker at fastlegene skal bli mer involvert i pasientforløpet. Selv om det kan være vanskelig å få fastlegene med, så skjer det uansett ingenting hvis ikke fastlegen blir invitert. I allmennpraksis jobbes det mye med disse pasientene, de er ressurskrevende, så hjemmetjenesten må ta kontakt.

Lenkeblokk Icon Ellen Anita Fagerberg om fastlegens rolle

Ass. klinikksjef Morten Mowe snakket om sykehuslegens rolle. Han understreket at det er fem punkter som er særlig sentralt i arbeidet med å skape gode pasientforløp.
1. Planlegge hjemreise tidlig og informer pasient/pårørende/fastlege
2. God medikamenthåndtering
3. Sikre god epikrise: Kvalitet og innhold
4. Hva er viktig for deg?
5. Informere fastlegen om videre behandling

Lenkeblokk Icon Morten Mowe om sykehuslegens rolle

One person – one team – one system
Engelske Sir John Oldham arbeidet som allmennlege i 27 år og har utviklet og gjennomført store endringsprogrammer i flere land. Han er for tiden assisterende professor ved Imperial College i London.
- Dere er akkurat der dere trenger å være, med sykehus og kommuner som jobber sammen, sa Sir John og understreket betydningen av arbeidet som gjøres i Gode pasientforløp.

Lenkeblokk Icon John Oldham om One Person, One Team, One System

Erfaringer fra kommuner og sykehus II
Prosjektleder Anne Lyngroth, kommunesamarbeidet Østre Agder og sykepleier Kristine Bjørk Rasmussen, Kristiansand sykehus fortalte om meldingsløftet på Agder – et samarbeid mellom kommunene og sykehusene om PLO-meldinger.

Lenkeblokk Icon Anne Lyngroth og Kristine Bjørk Rasmussen om meldingsløftet på Agder

VIP-prosjektet ved Stavanger universitetssjukehus ble presentert av samhandlingssjef Svein Kjosavik.
– Erfaringene viser at for noen pasienter har dette betydd en enorm forskjell, og samarbeidet med de involverte har blitt bedre, sa han i sitt innlegg.

Lenkeblokk Icon Svein Kjosavik om gode overganger og VIP-prosjektet

Enhetsleder Margrethe Svinvik fra Surnadal kommune delte sine erfaringer om hvordan kommunene kan sikre nødvendig kompetanse. Hva er nødvendig kompetanse, og hvordan sikre at vi har denne kompetansen? Stikkordet er system, og Surnadal kommune er en av de to kommunene som var først ute med å innføre Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH).

Lenkeblokk Icon Margrethe Svinvik delte sine erfaringer om å sikre nødvendig kompetanse

Et samarbeid mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset i Bodø ble presentert av sykepleier Thea Kristensen og rådgiver Mona Eriksen. Organisasjonene tok et kritisk blikk på seg selv med utgangspunkt i avvik og startet et forbedringsarbeid som har gitt bedre samhandling mellom partene.

Lenkeblokk Icon Thea Kristensen og Mona Eriksen om samarbeid mellom kommune og sykehuset i Bodø

Ledelse av gode pasientforløp
Alice Beathe Andersgaard snakket i sitt innlegg om hvordan man kan bruke gode pasientforløp som et verktøy i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Lenkeblokk Icon Alice Beathe Andersgaard om ledelse av gode pasientforløp

Kommunalsjef i Birkenes kommune, Bente M. Somdal, fortalte om hvordan Gode pasientforløp understøttet kommunens arbeid og ble et verktøy for å nå målene i omstillinger.

Lenkeblokk Icon Bente M. Somdal om gode pasientforløp som verktøy i endringsprosesser og kvalitetsarbeid