Karasjok kommune deltok med en observatør. Sykehusene som deltok var Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus, UNN Harstad, UNN Narvik og UNN Tromsø.

Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 11. og 12. april i Tromsø
Andre samling ble gjennomført 22. og 23. august 2018 i Tromsø
Tredje samling ble gjennomført 6. og 7. februar 2019 i Tromsø
Fjerde samling ble gjennomført 19. og 20. november 2019 i Tromsø