Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 14. og 15. februar 2017 i Bodø
Andre samling ble gjennomført 22. og 23. mai 2017 i Svolvær
Tredje samling ble gjennomført 14. og 15. november 2017 i Bodø
Fjerde samling ble gjennomført 11. og 12. september 2018 i Svolvær