Rådgiver Thea Kristensen i Bodø kommune fortalte om arbeidet som kommunen har gjort i samarbeid med Nordlandssykehuset i Bodø. Bakgrunnen var påstander om manglende eller dårlige innleggelsesrapport ved innleggelse og manglende epikriser ved utskrivelse. Både i kommunen og på sykehuset var det et ønske om å få reelle tall, og det ble etablert et samarbeid.

- Vi bestemte oss bare for å samarbeide, uten å gjøre det til en større prosess, fortalte Kristensen. Samarbeidet har blant annet resultert i bedre forståelse av hverandres arbeidsrutiner, høyere kvalitet i dokumentasjon og større bevissthet rundt hva samhandling i praksis faktisk er. Se Thea Kristensens og de andre presentasjonene fra samlingen under.

Sortland kommune om gode tiltak for implementering
Eirin Edvardsen jobber som avdelingsleder i hjemmetjenesten i Sortland. Hun fortalte om hvordan kommunen bruker personalmøtet som arbeidsprosess. Ved å bruke summegrupper på 2-3 personer sikrer de at alle deltakerne får komme med sine bidrag. De sender også ut nyhetsbrev på e-post til alle ansatte én gang i måneden for å informere og engasjere.