Se hvordan du søker om masterstipend

Lenkeblokk Icon Gå til informasjonsside om hvordan du søker

Kommunesektoren heier på nyttig kunnskapsproduksjon. Derfor støtter vi hvert år masterstudenter med flere hundre tusen kroner i stipend. Vårens søknadsfrist nærmer seg, og hvis du skriver masteroppgave som handler om kommunesektoren, bør du søke. 

Fristen er 15. februar for vårsemesteret.

Hvert stipend er på 25.000 kroner. Vi deler ut seks stipend to ganger i året. Hovedkriteriet er at masteroppgaven må være relevant for kommunesektoren. Temaene kan være så mangt. I fjor handlet oppgavene om alt fra frivillig arbeid til statlige tilskuddordninger for kommunene. 

Hva er masterstipendet?

Stipendet er på 25.000 kroner, og har to søknadsfrister i året:

15. februar og 15. september

Første halvdel av stipendet betales ut når kontrakt skrives, andre halvdel når oppgaven er ferdig. Oppgaven må dreie seg om utfordringer i kommuner eller fylkeskommuner og ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune. Mottakere av stipendet må skrive et sammendrag i artikkelformat når oppgaven er ferdig.