EU-nettverkene FINN-EU, EU-nettverk Møre og Romsdal, Horisont Vestland, Europanettverk Innlandet, sammen med Kristiansand kommune og Forskingsrådet inviterer til to inspirerande dagar om EUs  samfunnsoppdrag om klimatilpasning. 

Norske kommuner, fylkeskommuner, forskingsmiljø og bedrifter deltek i EU sitt samfunnsoppdrag om klimatilpassing. Fleire har signert EU-oppdrag om klima for å nå klimatilpasningsmålene i EU og vil informere om hva det innebærer. I tillegg deler de kunnskap og verktøy. 

Les mer på Forksningsrådets sider og meld deg på innen 9. januar. Seminaret er gratis.