BarnUnge21-prosessen skal skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Denne våren har fire nasjonale arbeidsgrupper skrevet utkast til delrapporter om forskning, utdanning, ledelse og praksis. Forskningsrådet ber om innspill til delrapportene innen 30. mai.
Les mer om høringen og avgi høringssvar her.

KS er høringsinstans og oppfordrer også kommunene til å gi sine innspill. Nylig lanserte KS Nasjonal portal for bekymringsmelding. Denne er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet. Asker kommune har som en av de første i landet tatt portalen i bruk.
Les mer om portalen og hvordan du kan ta den i bruk her.

Under koronakrisen er det mindre pågang til sykehus av volds- og overgrepsutsatte barn og barnevernet får inn færre bekymringsmeldinger. Dette betyr sannsynligvis ikke at mange av overgrepene er borte, men at vi i mindre grad får vite om dem.