SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Hva er SkoleSec?

Hva er SkoleSec?

SkoleSec er et forprosjekt som skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak som både på kort og lang sikt vil styrke innrammingen og sikringen av det digitale læringsmiljøet til elever.

Hvordan komme i gang?

Hvordan komme i gang?

Flere kommuner har vært pådrivere for å få i gang felles innsats på området personvern og informasjonssikkerhet. På denne siden finner du en «steg for steg veiviser» som tar deg gjennom utarbeidelse av databehandleravtale og risikovurderinger.

Fyll opp din SkoleSec - Deling

Fyll opp din SkoleSec - Deling

Gjennom nettverk og deling blir det mulig å etablere gode rutiner i hele sektoren. På denne siden finner du ressurser til kompetanseutvikling, filmer, spørsmål og svar og eksterne ressurser som kan benyttes i person- og informasjonssikkerhetsarbeidet.

Når sensitiv informasjon kommer på avveie

Når sensitiv informasjon kommer på avveie

Det er krevende både for små og store kommuner å etterleve regler som ivaretar personvern og informasjonssikkerhet. Da Bergen kommune skulle ta i bruk en app for å gjøre skole-hjem-kontakten enklere, gikk ikke alt slik det skulle.

Verktøy

Verktøy

Hensikten med SkoleSec er å øke kompetansen til kommuner og fylkeskommuner innenfor personvern og informasjonssikkerhet. På denne siden finner du en egen katalogstruktur med åpent tilgjengelige maler, og ressurser til bruk ved anskaffelser.

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Norske skoler har lagt bak seg en krevende første fase med fjernundervisning etter pandemien startet. Fremover vil skolesektoren fortsette å bruke digitale løsninger, i enda større grad. KS har samlet tips og råd for deg som skal tilrettelegge for dette.

SISTE OM BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ

Veileder for psykososialt miljø i barnehage

Veileder for psykososialt miljø i barnehage

Kristiansand kommune er godt i gang med en lovregulering av barnehagenes arbeid med psykososialt barnehagemiljø fra 1. januar. En veileder skal sikre en felles forståelse av hvordan lovverket skal tolkes.

Digital nordisk konferanse om barn og unge

Digital nordisk konferanse om barn og unge

Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier? Det nordiske prosjektet «Tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge» arrangerer åpen, digital sluttkonferanse 18. november.

Roller som inngår i en innkjøpsprosess

I en innkjøpsprosess inngår flere ulike roller. Her kommer en forklaring av hvem disse er og hva de ulike rollene innebærer.

Et viktig utdanningsløft

Et viktig utdanningsløft

KS er glad for at regjeringen har fulgt opp vårt råd om å videreføre utdanningsløftet i 2021. Den krevende økonomiske situasjonen for kommunene preger imidlertid også skole- og barnehagesektoren.

Kommuner samarbeider om trygg behandling av personopplysninger

Kommuner samarbeider om trygg behandling av personopplysninger

Mange tusen elever er nå tilbake på skolebenken. Da er det viktig at elever, foreldre og lærere er trygge på at skolen forvalter deres personopplysninger forskriftsmessig. Derfor jobber KS og kommunene sammen om prosjektet SkoleSec.

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Oppdatert 05.06.2020: KS har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner og enkeltbarnehager knyttet til gjenåpning og drift av barnehager fra 20. april. I denne artikkelen berører vi de mest sentrale spørsmålene og problemstillingene.

Les flere artikler

KONTAKT