KommIT har i samarbeid med kommuner, akademia og eksterne konsulenter laget en kokebok for gevinstrealisering med tilhørende Excel verktøy. Gevinstkokeboken skal gjøre kommunene bedre rustet til å sikre gevinster i digitaliseringsprosjekter. Du kan laste ned Gevinstkokeboken og Gevinstverktøyet fra denne siden.

I samarbeid med KS Agenda arrangeres det "Kokkekurs for Gevinsteksperter". Ytterligere informasjon og mulighet for påmelding finnes på KS Agenda hjemmeside.

KommIT jobber med utarbeidelse av eLæringskurs for gevinsteksperter, som vil bli gjort tilgjengelig for kommunene.

Gevinstkokebok (PDF)

Gevinstverktøy (Excel)

Gevinstverktøy (utfylt, Excel)