Innen informasjonssikkerhet og personvern finnes det i dag en rekke utfordringer som ikke er løst.

Suhail Mushtaq, fagansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern

Sikkerhetskampanjen er utarbeidet av KS i samarbeid med BDO, flere kommuner og partene i arbeidslivet.

Målgruppen er ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men rådene er gyldige for alle som bruker pc og mobil på en arbeidsplass. Hensikten er å bidra til at informasjonssikkerhet og personvern blir en naturlig og integrert  del av det daglige virke. Målet med prosjektet er at det utløses en refleks hos den enkelte i situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet og personvern som kan bidra til å styrke kommune-Norges digitale sikkerhet.

Lenkeblokk Icon Kampanjen lanseres under arrangementet «Sikker kommune» 15. november

- Innen informasjonssikkerhet og personvern finnes det i dag en rekke utfordringer som ikke er løst. Det er utviklet en rekke opplæringsveiledere og kompetanseprogrammer innen informasjonssikkerhet og personvern uten at vi ser en reell endring håndtingen av informasjonssikkerhet og personvern på en god nok måte. Nå kommer det en egen informasjonskampanje som vi håper skal endre på dette, sier Suhail Mushtaq, fagansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern i KS.