Grensesnittet har kun støtte for søk og innsyn i kommunale arkiv og er tilrettelagt for eksterne systemer. Grensesnittet vil typisk kunne brukes av et søknadssystem for byggesaker til å finne tidligere tegninger eller vedtak på en eiendom som er relevant for videre tiltak på eiendommen.

Flere kommuner velger å sette opp tilrettelagte arkivløsninger for selvbetjent innsyn og uthenting av dokumenter. Dette kan være grensesnitt/api tilrettelagt for en meglerløsning som søker etter ferdigattest på et salgsobjekt eller en byggesøknadsløsning der utbygger selv kan søke seg fram til siste gjeldende tegning på et bygg som skal rehabiliteres.

Når kommunene tilrettelegger arkivet for ekstern tilgang med dette grensesnittet, må de på forhånd ha gjennomgått arkivet og påført innholdet relevant metainformasjon ihht ArkivLett-standarden. Dette kan skje gjennom bruk at maskinlæring og kunstig intelligens. Arkivet må også være tilrettelagt i forhold til sensitive data og GDPR.