Mer informasjon her

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Les Kartverkets artikkel her

- Hvordan et bygg skal inndeles i «bruksenheter» når vedtak fattes i en byggesak og føres i matrikkelen, står sentralt i moderniseringsarbeidet. Om du har en enebolig, er huset ditt klassifisert som «bolig» i matrikkelen, og slike boliger har stort sett vært greie å registrere som en bruksenhet fordi hele bygget kun benyttes for boligformål, sier rådgiver Michael Pande-Rolfsen i KS. Men hva med kombinasjonsbygg der det kanskje er både leiligheter, industri, kontor og overnattingsvirksomhet i samme bygg? Her har det vært utfordrende for kommunene å registrere denne type bygg på enhetlig måte i matrikkelen.

KS viser til nyhetsartikkel om å modernisere arbeidet med matrikkelen og oppfordrer kommunene til å benytte høringsperioden fram til 3. september til å gi sine innspill.

Lenkeblokk Icon Nye bruksenhetstyper presentert før høring

- I Stavanger kommune er matrikkelen grunnlaget for innkreving av V/A-avgifter, feiegebyr og eiendomsskatt, sier Lin Knarvik, avdelingssjef for kart og digitale tjenester i kommunen. - Matrikkelen er også grunnlag for kommunens FDV-system for forvaltning av kommunale bygg. Kommunen har lagt ned mye arbeid i å sikre tilfredsstillende kvalitet i matrikkeldataene, men vi har lenge hatt behov for å kunne registrere bygningsopplysninger på et mer detaljert nivå. Vi har derfor store forventninger til den nye bygningsdelen og hva den skal kunne løse for oss i fremtiden.

- Vil dekke praktiske behov

Det er behov for å kunne matrikkelføre store bygg med trinnvis utbygging, og ytterligere klassifisering av bruksenheter og arealer enn det som er mulig i dag er etterlengtet. Dette er noe vi ser frem til å få på plass, sier Knarvik. Hun forventer at ny bygningsdel i større grad vil dekke de praktiske behovene kommunene har – og at det sammen med entydige definisjoner av ulike datafelt kan bidra til en ensartet praksis for føring av matrikkelen i hele landet. Flagging, varsling og markering av kvalitet og uoverensstemmelser (seksjoner og leiligheter) blir viktig for fremtidig bruk av matrikkelen. Automatisk varsling til eier om endring er også en ting som vil forenkle hverdagen vår betydelig.

Akkurat nå ser vi fram til at dette arbeidet legges ut på høring slik at vi kan få gi våre innspill, og så blir det spennende å følge matrikkelens utvikling videre. Det er mange ønsker og behov som skal forsøkes dekket gjennom utviklingen av en ny bygningsdel. Vi heier veldig på dette arbeidet, sier Lin Knarvik.

Frist for innspill og tilbakemeldinger er 3. september 

Arbeidsgruppen vil i tillegg til sluttrapporten, presentere arbeidet i digitale møter (Q&A) og svare på spørsmål fra sektoren i juni og august.

Hvis du ønsker å delta på digitale Q/A-møter (spørsmål og svar), kan du melde deg på disse her:
Q&A 1: 19. juni 2023 kl. 09:00 til 10:00
Q&A 2: 22. august 2023 kl. 09:00 til 10:00
Send gjerne inn spørsmål på forhånd, til bygg@kartverket.no