Webinar 14. november

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Webinaret 14. november kl. 11-14 arrangeres av prosjektet SkoleSec i KS, Foreldreutvalget i grunnskolen og KiNS. Det koster ingenting å delta!   

 

Bruk av teknologiplattformer i skolen - problematisk?

I sommer ble det klart at det danske Datatilsynet hadde store innvendinger mot Helsingør kommunes 

bruk av Google Chromebooks og Workspace i opplæringen på grunn av manglende vurderinger. 

Datatilsynet i Danmark la på bakgrunn av dette ned forbud mot å bruke løsningene ved skolestart i 

Helsingør kommune. 

Saken reiser problemstillinger knyttet til bruk av store, globale teknologileverandørers plattformer i 

skolesektoren. Hva skjedde med elevenes og lærernes rett til privatliv i Danmark? Og kan det samme 

skje i Norge? Hvordan opplever foreldre digitaliseringen som skjer i skolen, og hva gjør kommunene 

for å ivareta elevenes personvern? 

 

Målet med webinaret er å øke forståelsen for utfordringene omkring personvern og

informasjonssikkerhet i skolen, og dermed bidra til at myndigheter, foreldre og kommuner løser dette i fellesskap. 

 

Få fram fakta og skape tillit

- Vi ønsker å skape dialog og tillit mellom skole og hjem om den digitaliseringen som skjer i skolen. 

Det vil være en stor styrke at dette fungerer, sier Christian Sørbye Larsen prosjektleder for SkoleSec i 

KS. – Vi har sammen med KiNS og FUG invitert både myndigheter og kommuner for å få en fakta- og 

realitetsorientering om temaet denne dagen. 

 

Lenke til påmelding finner du HER.

 

Målgruppe for webinaret er skoleeiere, skoleledere, rådgivere, personvernombud, FAU-ledere og 

KFU-representanter.  

 

Program 

• Hva skjedde i Danmark? 

• Foreldrenes perspektiv på digitalisering 

• Hvordan jobber kommunene på området? 

• Panelsamtale – veien videre og hvordan løser vi utfordringene?