Kultur- og kompetanseutvikling i personvern og informasjonssikkerhet for foreldre er et opplegg fra SkoleSec i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Opplegget ble pilotert våren 2023 i samarbeid med Grav skole, Bærum kommune og FUG.

Foreldre som målgruppe

Målet med opplegget er å øke bevisstheten og kompetansen om personvern og informasjonssikkerhet hos foreldre i skole og barnehage. Ressursen kan brukes som en innføring i temaet på et foreldremøte eller lignende arrangert av skoleleder, lærere og/eller FAU.

Hvordan sikre barnas trygghet i en digital hverdag?

Opplegget er en samling på to timer med faglig input, refleksjonsoppgaver og samtaler om hvordan foreldre kan bidra til å sikre barnas trygghet i en digital hverdag – både på skolen og hjemme. På samlingen vil du lære mer om hva personvern og informasjonssikkerhet er, hvilke rettigheter barna har når skolen behandler personopplysninger om dem, hvordan kommunen jobber med temaet, og hvordan du som forelder kan bidra til et bedre personvern.

Foreldre trenger kunnskap for å kunne delta og forstå

Vi trenger kunnskap for å kunne delta i og forstå hva som skjer rundt barna våre i skolen. Dette opplegget gir oss mulighet til faglig og praktisk input, som forklarer og utfordrer både skolen og oss foreldre, til å gjøre riktige og gode valg rundt barna våre. Siden vi foreldre ønsker det beste for barna våre, er to timer om barnas trygghet i en digital(skole)hverdag en meget god investering, sier Marius Chramer, utvalgsleder i FUG.

Kompetanseutvikling for foreldre i barnehage og skole

Les mer om opplegget, med tilhørende instruksjoner og ressurser her.