Kultur- og kompetanseutvikling i personvern og informasjonssikkerhet for foreldre er et opplegg fra SkoleSec i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Opplegget ble pilotert våren 2023 i samarbeid med Grav skole og Bærum kommune.

Målet med opplegget er å øke bevisstheten og kompetansen om personvern og informasjonssikkerhet hos foreldre i skole og barnehage. Denne ressursen er ment til å brukes som en innføring i temaet på et foreldremøte eller lignende arrangert av skoleleder, lærere og/eller FAU.

Opplegget tar ca. 2 timer å gjennomføre.

 • Forberedelser til samlingen

  Inviter foreldre og deltakere til arrangementet. Under finner du forslag til invitasjonstekst som du kan ta utgangspunkt i når du skal sende ut invitasjon.

  Involver personvernombud, sikkerhetsansvarlig eller andre rådgivere. Disse kan informere om hvordan skolen jobber med personvern og informasjonssikkerhet, og være tilgjengelig for å svare på spørsmål.

  Bli kjent med innholdet i presentasjonen under. I vedlegg 1 i denne presentasjonen finner du en ferdig presentasjon som du kan bruke til å gjennomføre samlingen. Gjør deg kjent med innholdet i presentasjonen og gjør nødvendige tilpasninger.

  Sjekk at videoene fungerer. I vedlegg 1 i presentasjonen finner du flere videoer som kan benyttes i gjennomføringen av samlingen. Sjekk i forkant av samlingen at disse videoene fungerer.

 • Gjennomføring av samlingen

  Sjekk lyd og bilde i rommet hvor opplegget gjennomføres. Før deltakerne kommer, sjekk at lyd og bilde i rommet hvor opplegget gjennomføres. Det er flere videoer i presentasjonen så sørg for at det er god og tydelig lyd så alle får med seg innholdet.

  Bestill/lag til kaffe og noe å bite i til deltakerne. Det er mye innhold på kort tid, så gjerne bestill eller lag til kaffe og noe å bite i til deltakerne på samlingen.

  Sett frem stoler og bord. Vi anbefaler å organisere bordene i grupper slik at deltakerne får anledning til å bli kjent med hverandre, og reflektere og snakke sammen underveis i opplegget.

  Ta tid til spørsmål underveis. Personvern og informasjonssikkerhet er tema som gjerne er ukjent for flere, men som kan gjøre foreldre bekymret. Det kan derfor være lurt å ta seg god tid til å svare på spørsmål underveis i samlingen. Det er også satt av tid mot slutten av samlingen til spørsmål og svar. Her kan dere velge å bruke Menti eller tilsvarende verktøy som lar foreldrene sende inn spørsmål anonymt.

 • Oppfølging etter samlingen

  Send ut informasjonsbrev etter arrangementet. Under finner du et forslag til informasjonsbrev som du kan sende ut i etterkant av samlingen. I denne bør du inkludere presentasjonen med eventuelle lokale tilpasninger dere har gjort.