Samarbeidet blir et nettverk der representanter fra ulike kommuner samarbeider i grupper for å utvikle kurs med ulike tema som er viktige for kommunen. Vesentlige deler av arbeidet vil foregå på hjemmebane og gjennom digitalt samarbeid i temagruppene – som utvikler nettkurset.
Deltakerne velger selv hvilket tema de vil arbeide med. Det planlegges flere digitale møteplasser og to fysiske treff. Arbeidsprosessen skal støtte det lokale arbeidet som fører fram til flere nettkurs. Disse kursene blir så gjort tilgjengelige for hele Kommune-Norge. 

Lenkeblokk Icon Nettverk for utvikling av kurs i KS Læring

Påmeldingsfrist er 1. mai 2023. Nettverksarbeidet starter digitalt i juni og har fysiske samlinger 7. - 8. september og 7. desember.
Dette er et pilotnettverk og kommunen dekker kun reise- og oppholdsutgifter for egne deltakere. 

Hvis du kjenner andre som kan ha interesse for dette, kan du sende invitasjonen videre!