Den nye prismodellen skal sikre god utvikling, forvaltning og drift av de digitale fellestjenestene. Modellen skal også sørge for en rettferdig kostnadsfordeling mellom alle som bruker tjenestene. KS Digitale fellestjenester vurderer ulike alternativer til prismodeller og vil gjerne ha innspill til arbeidet før den nye modellen vedtas av styret i mai i år.

Hva skjer i møtet?

I møtet får du vite mer om behovet for ny prismodell, status for arbeidet og planene videre. Du kan også gi innspill og stille spørsmål.

Møtet arrangeres på Teams tirsdag 27. februar kl. 8.30 til 9.15.

Klikk på lenken for å delta i møtet

Velkommen!

Les mer om prismodellen og gi innspill til arbeidet.