Kostnadene ved de ulike tjenestene på Fiks-plattformen fordeles etter selvkost på de kommunene og fylkeskommunene som bruker tjenestene. KS tjener ikke penger på tjenestene, men må dekke kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Prinsippet for Fiks-plattformen er at vi ved å utvikle løsninger sammen kan oppnå økt verdi for brukerne og lavere utviklings- og forvaltningskostnader for hver enkelt kommune/fylkeskommune.

Lenkeblokk Icon Prisliste for de ulike tjenestene på Fiks-plattformen