Lenkeblokk Icon Kunnskapsoppsummering og anbefalinger til digitalisering av legemiddelområdet i kommunal sektor

Dokumentet gir en oversikt over løsninger på legemiddelområdet – hva som er klart til bruk, hva som er under utvikling og hva som skal til for at kommunal sektor skal lykkes med innføring av ny teknologi på dette området. Den inkluderer både legemiddelhåndtering og Kjernejournal og skal være et verktøy for kommunene i arbeidet med legemiddelområdet.

Viktig satsningsområde

Legemiddelområdet er høyt prioritet i Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet, som ble vedtatt i Hovedstyret januar 2022. KS har tidligere, sammen med kommuner, sett på behovet for digital legemiddelhåndtering

Lenkeblokk Icon Digital legemiddelhåndtering i kommunal sektor

I tillegg har sektoren undersøkt effekter og barrierer knyttet til Kjernejournal.

Lenkeblokk Icon Effektstudien Kjernejournal