Bilde uten beskrivelse

Bergen kommune er vertskommune for KS e-Komp Vest, og har sammen med Stavanger kommune hovedansvaret for kommunene i Rogaland og Vestland fylke. Ledere for kommunenettverkene i KS e-Komp Vest i 2021 er: Kinn, Stad, Karmøy, Bjørnafjorden, IKT Nordhordland, Kvam, Sogndal, Sandnes og Randaberg.

Regionen dekker:

  • 66 kommuner: 23 i Rogaland og 43 i Vestland
  • 350 legekontor og ca. 1040 fastleger
  • 4 regionale helseforetak med 11 sykehus og flere DPS-er

KS e-Komp Vest er organisert med en regional prosjektleder, samt to prosjektkoordinatorer, en i hvert fylke. I tillegg er det ni lokale/regionale samarbeidsnettverk, 3 i Rogaland og 6 i Vestland.  Alle kommunene i regionen inngår i ett av disse nettverkene og deltar på nettverksmøter i sitt lokale nettverk. KS e-Komp Vest bidrar med rådgivning, erfaringsdeling fra kommuner i og utenfor regionen, informasjon om status i nasjonale prosjekter, forslag til lokale innføringsprosesser og koordinering av samhandlingsmøter mellom kommunene og regionale / lokale helseforetak.

KS e-komp Vest arbeider med utgangspunkt i et årlig mandat med KS som oppdragsgiver, og finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Mandatet inneholder et utvalg av prioriterte nasjonale e-helseløsninger som kompetansenettverket skal bidra til å innføre.

Kompetansen i KS e-komp nettverket er en videreføring av KomUT og Vestlandsløftet. Nettverket har flere etablerte samarbeidsarenaer, og jobber tett med kommunene for å sikre koordinering og best mulig forutsetninger for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal sektor.

Kontaktpersoner

Prosjektkoordinator Rogaland: Egil Rasmussen
Telefon: +4791556528
Epost: egr@stavanger.kommune.no

Prosjektkoordinator region vest: Styrk Matre Grimstad
Telefon: +4746421432
Epost: styrk.grimstad@bergen.kommune.no

Ytterligere informasjon om nettverkene i e-komp Vest:

Vestland

Nordfjord
Nettverksleder: Anne Ruth Botn Bjørlo
Telefon: 57 86 58 16 / 918 09 077
E-post: Anne.ruth.botn@stad.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Bremanger, Gloppen, Stad, Stryn

Ytre Sogn og Sunnfjord
Nettverksleder: Anita Solvang
Telefon: 415 34 938
E-post: Anita.solvang@kinn.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Solund, Sunnfjord

Indre Sogn
Nettverksleder: Vidar Leirdal
Telefon: 992 86 133
E-post: Vidar.Leirdal@sogndal.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Nordhordland
Nettverksleder: Nils Ingvald Halle
Telefon: 53003400/93417010
E-post: nils.ingvald.halle@iktnh.no
Kommuner i nettverket:
Alver, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal

Hardanger
Nettverksleder: Anne-Lise Neteland
Telefon: 56 55 30 96 / 415 63 102
E-post: Alne@kvam.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Eidfjord, Kvam, Kvinnherad, Ullensvang, Ulvik, Voss 

Bjørnefjorden
Nettverksleder: Tone S. Borgen
Telefon: 56 57 55 67 / 909 36 290
E-post: tsb@bjornafjorden.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Askøy, Bjørnefjorden, Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes, Øygarden 

Rogaland

Haugalandet
Nettverksleder: Paula Nordbø
Telefon: 52 85 71 66 / 909 26 299
E-post: pno@karmøy.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord 

Ryfylke
Nettverksleder: Berit Immerstein
Telefon: 908 39 401
E-post: Berit.Immerstein@randaberg.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Strand

Jæren
Nettverksleder: Marianne Skrettingland
Telefon: 51 33 57 41/450 66 300
E-post: marianne.skrettingland@sandnes.kommune.no
Kommuner i nettverket:
Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Sandnes, Sokndal, Time