Det er et mål at innbygger skal få tilgang til og samhandle med helsesektoren gjennom helsenorge.no og kommunenes egne helseportaler. KS vil sammen med medlemmene arbeide for at innbyggertjenester, som Digihelse og DigiHelsestasjon innføres i kommunene. I tillegg skal det legges til rette for at nye innbyggertjenester på Helsenorge utvikles basert på kommunenes samlede behov og premisser. Dette vil forsterke dialogen mellom innbygger og helsepersonell i kommunene, og gi en mer effektiv oppfølging i hverdagen.

Digihelse og Digihelsestasjon gjør at innbygger lett kan kommunisere med hjemmetjenesten og helsestasjonen i kommunen. Digihelse og DigiHelsestasjon er digitale innbyggertjenester på Helsenorgeplattformen som kommunal helse- og omsorgstjeneste har tatt initiativ til å utvikle. Ved å logge inn på helsenorge.no kan brukerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen og brukere og pårørende kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. 

Lenkeblokk Icon Digitale fellesløsninger

Innbyggertjenester skal gi gevinster til innbyggere, helsepersonell og samfunnet:

For innbyggere vil innbyggertjenester gi forutsigbarhet og mestring, og gjøre  samarbeid med helsetjenesten enklere.

For kommunale helse- og omsorgstjenester gir innbyggertjenester økt omsorgskapasitet og bedre samarbeid med bruker og pårørende.

Sammen med kommunene vil KS arbeide for

  • Å samordne for innføring av Digihelse og DigiHelsestasjon i kommunale helsetjenester som innbyggertjenester, der kommunene ønsker å ta de i bruk. 
  • At kommunene er i posisjon til å både definere hvilke tjenester som etableres på helsenorge.no og hvordan disse løsningene skal designes for å understøtte kommunenes behov, samt legge til rette for utvikling og innføring av nye tjenester på Helsenorge.
  • Det skjer en nyttig videreutvikling og økt mangfoldighet i løsninger og tjenester som er med på å underbygge sammenhengende og brukervennlige tjenester. 
  • At innbyggertjenester oppleves som en sammenhengende sømløs tjeneste ved at data på tvers av tjenestene, ved bruk av åpne API.
  • At viktige tiltak mot digitalt utenforskap iverksettes.

Igangsatte tiltak

Planlagte tiltak

  • Nasjonal innføring av DigiHelsestasjon
  • Etablere en forvaltningsmodell av digitale kommunale innbyggertjenester