Måling

Hypotese

Antall brukere som ikke har møtt til avtalt avtale

Ved å ta løsningen i bruk bør antall brukere som ikke møter til avtalt avtale gå ned, ettersom brukere selv kan avbestille avtaler via løsningen.

Antall telefoner for å få ny konsultasjon, endre eller få opplysninger om planlagt konsultasjon

Ved å ta løsningen i bruk bør antall telefoner gå ned, ettersom informasjon er tilgjengelig i løsningen, samt at bruker kan bestille ny konsultasjon

Antall e-poster for å få ny konsultasjon, endre eller få opplysninger om planlagt konsultasjon

Ved å ta løsningen i bruk bør antall e-poster gå ned, ettersom informasjon er tilgjengelig i løsningen, samt at bruker kan bestille ny konsultasjon

Antall aktive brukere på Helsenorge

Antall aktive brukere i kommunen kan bes om fra Helsenorge. Dette bør gå opp når flere brukere benytter løsningen

Jobbtilfredshet blant ansatte i tjenesten

Ved å få bruke tid enten operativt uten å måtte kombinere operativt arbeid med å svare på henvendelser, går jobbtilfredsheten blant ansatte i tjenesten opp.

Kostnader tilknyttet porto, brev og papir

Ved å bruke tjenesten vil informasjon sendes digitalt fremfor via brev.

Antall usignerte kontrakter/uavsluttede journaler

 

Antall konsultasjoner som gjennomføres per tjeneste

 

Antall gravide som får tilbud om konsultasjon av jordmor innen en uke etter at de tar kontakt

Dette bør skje effektivt digitalt.

Antall gjennomførte kidscreen

 

Antall på SYSVAK-lister

 

Antall ekstrakonsultasjoner

 

 

Innføringshåndbok

Les mer i innføringshåndboken til DigiHelsestasjon her.