Les mer

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret.

Lenkeblokk Icon Fiks folkeregister

Det er flere måter å hente opplysninger fra modernisert folkeregister på, og KS har på oppdrag fra medlemmene etablert tjenesten Fiks folkeregister. Nær alle kommuner er ved avvikling av tidligere distribusjonsløsning brukere av denne tjenesten. Les mer her: Fiks folkeregister

 Kommuner og fylkeskommuner kan hente opplysninger via Fiks folkeregister

Alle virksomheter kan selv velge leverandør for å hente folkeregisteropplysninger. KS er segmentansvarlig for kommunene og har i tillegg utviklet tjenesten Fiks folkeregister for å gi sektoren tilgang til folkeregisteret. Tjenesten er utviklet i samarbeid med medlemmer, for å løse medlemmenes behov for funksjonalitet for brukere og integrasjoner, samt tilgangsstyring for kommunalt ansatte. KS anbefaler medlemmene å ta tjenesten i bruk. Les mer om hvordan dere tar Fiks folkeregister i bruk.

Virksomheter kan også gjøre oppslag på Skatteetatens nettside, og anvende Skatteetatens API’er. Tilsvarende tjeneste for API’er er også del av Fiks folkeregister.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Fiks folkeregister, ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no. Mer informasjon om data fra Folkeregisteret finner du på Skatteetatens nettsider.