Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpnet seminaret.

- Etter dette legger vi opp til deling av erfaringer og kunnskap kommunene i mellom, men det er også satt av noe tid til arbeid i egne sammenslåingsprosesser, sier Jorunn Leegaard som leder KS’ reformteam.

Noen av temaene for seminaret var: 

  • Kommunikasjon
  • Harmonisering av tjenestetilbud
  • Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål 
  • Bærekraftig politikkutvikling
  • Politisk organisering og lokaldemokrati
  • ROS-analyser og planarbeid
  • Arbeidsmiljø og vernetjeneste
  • Eierskap

På programmet sto det 24 ulike parallellsesjoner innen ulike tema. Presentasjonene og referatene fra disse er lagt ut på KS Læring.

Se opptak fra dag 1 her:

Se opptak fra dag 2 her:

 

Lenkeblokk Icon Program