Til hovedinnhold

De ulike fasene

Vi har delt opp sammenslåingsprosessen i syv ulike faser. Fasene er valgt med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere frivillige sammenslåinger.