Sivil sak

Sivil sak der man krever erstatning eller offentlig unnskyldning gjennom forliksrådet. Vedkommende som stevnes er pålagt å møte opp. En stevning kan dermed ha større effekt enn en anmeldelse som kan bli henlagt.

Generelt er det et individuelt ansvar å sørge for at man ordlegger seg i tråd med god folkeskikk, er bevisst egen retorikk og viser respekt for meningsmotstandere. Videre er det et individuelt ansvar å støtte andre lokalpolitikere som utsettes for hets eller trusler, uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Oppfølging av ytringsplakater

Beskrivelse: Partier og kommunestyrer har retningslinjer for ytringskultur som enhver folkevalgt må følge, både i og utenfor kommunestyre- eller fylkestingssalen.

Begrunnelse: Ulike personer har ulike terskler for hva de opplever som greit og hva de opplever som ugreit. Det er derfor hensiktsmessig at folkevalgte har felles forståelse av og kjennskap til hvordan man skal ytre seg og hvordan man skal forholde seg til uønskede ytringer. Både partier og folkevalgtkollegier har ytringsplakater som enhver folkevalgt forventes å følge.

Eksempler på innhold i ytringsplakater kan være

  1. Vær bevisst på eget språk og egen retorikk
  2. Kommuniser om politikk og ikke personer
  3. Vær kritisk til kildene før du uttaler deg om en sak
  4. Svar saklig på hissige kommentarer
  5. Involver ressurspersoner fra partiet eller kommunen ved behov
  6. Ikke vær redd for å slette kommentarer som oppleves som sjikanerende eller hetsende
  7. Ta ansvar for å si ifra hvis du ser at andre opplever hets eller sjikane
  8. Rapporter personen eller profilen som publiserer netthets på sosiale medier
  9. Unngå å skrive på sosiale medier når du selv har drukket alkohol eller når det er høy sannsynlighet for at andre har det, slik som fredag og lørdag kveld
  10. Politianmeld eller ta ut stevning3 mot den som fremsetter hatefulle ytringer og trusler

Gode tiltak

Ta ut stevning mot den som framsetter hatefulle ytringer og trusler

En lokalpolitiker hadde anmeldt en person som hadde kommet med særdeles mange hatefulle ytringer. Politiet henla saken. Politikeren tok da ut stevning mot personen med et erstatningskrav. Den som stevnes har oppmøteplikt. Vedkommende som hadde sendt de hatefulle meldingene fikk en plutselig forståelse av at politikeren som var utsatt for hat var en vanlig person med jobb og familie. Vedkommende ble svært ydmyk av å innse hvilken negativ effekt meldingene hadde hatt på politikerens og hans families liv, og sverget å aldri mer sende hatefulle meldinger til noen internett.

Redaktørplakat på egen sosiale medier-profil

Beskrivelse: En kunngjøring om etiske retningslinjer og ansvar for atferd på den enkelte politikers sosiale medier-profil, som både skal overholdes av den som eier profilen og de som velger å uttrykke seg på profilens kommentarfelt.

Begrunnelse: En redaktørplakat skal sende et signal om at en selv er bevisst på hvordan man ytrer seg i sosiale medier, og oppfordre til at andre også overholder de samme sosiale normene for atferd. Hvis en avsender likevel overstreder disse retningslinjene kan man vise til redaktørplakaten og enkelt blokkere, slette eller rapportere avsender uten at vedkommende vil kunne vise til brudd på ytringsfrihet.