KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen, bydelen eller fylkeskommunen.

Programmet bygger på boka Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023. Dette er ei digital bok, og lenke til boka sendes ut til alle kommuner og fylkeskommuner slik at den blir tilgjengelig for alle folkevalgte i kommunene og fylkeskommunene. Ei digital bok gjør det mulig å lenke til andre kilder og til mer utfyllende stoff. Ei digital bok er også levende i den forstand at den kan endres i takt med eventuelle lovendringer eller lignende.

40 prosessveiledere er nå klare til å bistå folkevalgte og administrasjonene i å gjennomføre programmet. Basert på kortere faglige innledninger legger vi opp til at folkevalgte skal reflektere og diskutere rolleforståelse, hva som er gode samspill og hvordan arbeidet kan innrettes for å løse utfordringene og skape muligheter. Som folkevalgt vil man komme opp i ulike dilemmaer; dette øves det også på.

Programmet for samlingene innrettes i tråd med de lokale behovene og ønskene, og det retter seg mot alle folkevalgte og den administrative ledelsen. KS Folkevalgtprogram er ikke et opplæringsprogram, men et program som skal bidra til at folkevalgte kan utøve vervene til det beste for innbyggerne.

Sosiale medier er en viktig og nyttig kanal for folkevalgtes dialog med innbyggerne. Hvordan lykkes med bruken av sosiale medier? Hvordan handtere hatefulle ytringer og trusler gjennom sosiale medier? Hvordan avslutte en debatt som har gått over i det usaklige hjørnet? Hvilke kjøreregler kan kommunestyret eller fylkestinget selv beslutte?

Mange slike spørsmål diskuteres på disse dagene.

I løpet av samlingene vil deltakerne også stifte bekjentskap med Fredrik Petthersen, folkevalgt i den fiktive kommunen Lillevik. Fredrik er nyvalgt, har drevet en intens valgkamp med tydelige valgløfter, og han er svært utålmodig etter å komme i gang. Fredrik er næringslivsleder og er vant til raske beslutninger og handling ….

Boka vil også foreligge på nynorsk om kort tid. Les om bestilling av papirutgave i rammen helt nederst.

 


To av tre kommuner, fylkeskommuner og bydelsutvalg har allerede inngått avtaler om gjennomføring av programmet.

De som enda ikke har besluttet om de vil benytte dette programmet, kan finne en kontaktperson i artikkelen om dette som det er lenket til her:

Lenkeblokk Icon Kontaktpersoner Folkevalgtprogrammet

Bestilling av "Tillit"

Boken «Tillit» som benyttes i KS Folkevalgtprogram har kommet i en ny og oppdatert utgave. Boken vil være tilgjengelig digitalt, men det er også mulig å kjøpe papirutgave.

Den digitale varianten er tilgjengelig i denne artikkel, tilpasset til digitale flater.

KF (tidligere Kommuneforlaget) trykker boka «Tillit» på bestilling fra den enkelte kommune/fylkeskommune. Pris for papirutgaven vil være kr 340,-.

Samtidig tilbyr KF kvantumsrabatter ved bestilling:
10-20 bøker kr 289,- pr. stk.
21-50 bøker kr 270,- pr. stk.
Over 50 bøker kr 238,- pr. stk. 

Forhåndsbestilling kan gjøres ved å sende e-post til: bestilling@kf.no eller per telefon: 24 13 28 50.

Lenkeblokk Icon Les artikkel om folkevalgte og klart språk