Dette prosjektet er veldig viktig for at flere menn som mottar ytelser fra NAV raskt skal få fagbrev som helsefagarbeider

Bjørn Arild Gram

Menn i helse

Menn i helse er et nasjonalt prosjekt som skal rekruttere menn til helse- og omsorgssektoren i kommunene gjennom tilrettelagt opplæring for voksne. Deltakerne i helseprosjektet er menn i aldersgruppen 25 til 55 år. De mottar ytelse fra Nav fram til de begynner som lærlinger, med unntak av to perioder med lønnet sommerjobb i kommunene.

Helt siden det ble klart at Lånekassen endret forståelsen av reglene, har KS arbeidet for å få gjeninnført muligheten til lån og stipend. KS har sendt brev til helse- og omsorgsministeren, arbeids- og sosialministeren og forsknings- og høyere utdanningsminister og bedt dem om å sørge for en endring i regelverket som gjør at deltakere i Menn i helse kan søke lån og stipend i Lånekassen.

Og svaret er ja: De vil fortsatt kunne få både lån og stipend fra Lånekassen. Nå har Regjeringen endret reglene slik at deltakerne kan motta støtte fra Lånekassen.

- Dette prosjektet er veldig viktig for at flere menn som mottar ytelser fra NAV raskt skal få fagbrev som helsefagarbeider, og dermed komme ut av utenforskap og inn i jobb, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. – Vi kan allerede vise til veldig gode resultater av dette landsomfattende prosjektet og ønsker at vi skal kunne rekruttere mange menn til dette fremover også. Da er vi avhengige av at støtteordningene fungerer. 

I revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 11. mai, settes det av 5,3 millioner kroner. Pengene skal sikre at deltakere kan spe på lærlingelønna ved å søke om lån og stipend i Lånekassen - i perioden hvor de ikke mottar støtte fra Nav.

- Dette er en gledens dag. Ikke bare for Menn i helse, men også for andre voksne som har behov for å ta et nytt utdanningsvalg. Det at voksne kan søke lån og stipend i de periodene de ikke får støtte fra NAV, gir langt flere mulighet for å fullføre et nytt utdanningsløp, sier Bjørn Arild Gram.