Hva er menn i helse?
Menn i helse er et rekrutteringsprogram hvor menn tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne i prosjektet rekrutteres via NAV.

Menn i helse startet opp i Trondheim i 2010, i utgangspunktet for å få flere menn til å jobbe i helse- og omsorgsyrker. Prosjektet i Trondheim gikk bra. Suksessoppskriften ble i 2014 derfor videreført til et nasjonalt prosjekt, ledet av KS.

Last ned rapporten

Menn i helse gir resultater
Østlandsforskning har i perioden 2016-2018 følgeevaluert prosjektet. Gjennom intervjuer og dokumentstudier kommer erfaringer og perspektiver fra deltakere, samarbeidsaktører og brukere frem.

Les mer om forskningsprosjektet på Forskning.no

Forskerne konkluderer med at Menn i helse bidrar til flere menn i helse- og omsorgssektoren og at tiltaket sørger for at flere arbeidsledige menn får den opplæringen de trenger for å komme seg ut i arbeid. De identifiserer også hindringer og kommer med anbefalinger for å utvikle og spre Menn i helse.

«Å få folk ut av NAV-køen, inn i arbeid og ut i kommunene der det er behov for fagkompetanse, er en viktig samfunnspolitisk oppgave som også har en samfunnsøkonomisk gevinst», er konklusjonen til sosiologene Tonje Lauritzen og Vigdis M. Olsvik som står bak rapporten.