Være oppmerksom på at opptaket er autotekstet, og feil kan forekomme.

Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene – er et stort og viktig grunnleggende tema som berører hele samfunnet. Det handler om mange ting, som blant annet grunnleggende rettigheter og demokratiske forutsetninger. Denne bærekraftsfredagen tok vi litt pulsen på hvordan det står til med arbeidet med likestilling, og hadde invitert ulike spennende innledere som kastet lys over dette:

  • FN-Sambandet ved Nicholas Wilkinson fortalte om deres arbeid med likestilling mellom kjønnene, bærekraftsmål 5 og de 9 delmålene. De snakket også om utfordringene Norge har på dette målet lokalt.
Lenkeblokk Icon Presentasjonen fra Nicholas Wilkinson (pdf)
  • Deretter fortalte leder for By- og samfunnsutvikling i Karmøy kommune, Vigleik Vinje, om et spennende likestillingsprosjekt som kommunen nå er i gang med. Kommunen var ikke fornøyd med sine prestasjoner på likestillingsområdet, og jobber nå med et mer helhetlig prosjekt med mål om å forbedre situasjonen.
  • Leif Martin Haugen fra Tromsø kommune snakket om likestillingsarbeidet som foregår i organisasjonen, og hvordan det i kommunens nye HR-strategi tas utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til mangfold og likestilling.
Lenkeblokk Icon Presentasjonen fra Leif Martin Haugen (pdf)
  • Patricia Sandnes Hartmann ved Likestilt arbeidsliv i Agder Fylkeskommune), fortalte om hennes vidtspennende arbeid med likestilt arbeidsliv. Hun gikk nærmere inn på hva som skal til for å skape en inkluderende kultur hvor mangfold og likestilling fremmes, og vi hindrer all form for diskriminering på arbeidsplassen.
Lenkeblokk Icon Presentasjonen fra Patricia Sandnes Hartmann (pdf)
  • Amna Veledar fra KS fortalte også om en spennende undersøkelse om hvordan kommunene jobber med de skjerpede reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten, og da særlig plikten til å rapportere på likelønn. Du kan lese mer om undersøkelsen HER.
Lenkeblokk Icon Presentasjon fra Amna Veledar (pdf) Lenkeblokk Icon Presentasjonen fra Vera Skjetne og Tori Loven Kirkebø (pdf)

Det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. Sendingen foregikk på Teams, var åpen for alle, og krevde ingen påmelding. 

Dersom du ønsker å stå på mailinglisten vår slik at du mottar teams-invitasjonen på mail, gjør du det ved å følge denne linken. Dersom du ønsker å avmeldes mailinglisten trenger du kun å sende en mail til andreas.stangenes@ks.no og be om å bli fjernet.