Målet for Bærekraftsnettverket er å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FN sine bærekraftsmål innen 2030. Bærekraftsnettverket er en lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner, med mål om å samarbeide nasjonalt, og handle regionalt og lokalt.

Organisering

Bærekraftsnettverket ledes av en styringsgruppe og arbeidet koordineres av et sekretariat. Styringsgruppen ledes av kommunedirektør i Molde kommune, Marianne Stokkereit Aasen.

Styringsgruppen

Bilde uten beskrivelse

Molde kommune

Bilde uten beskrivelse

Asker kommune

Bilde uten beskrivelse

Narvik kommune

Bilde uten beskrivelse

Kristiansand kommune

Bilde uten beskrivelse
KS
Bilde uten beskrivelse
Tromsø kommune
Bilde uten beskrivelse

Trondheim kommune

Bilde uten beskrivelse

Vestland fylkeskommune

Bilde uten beskrivelse
Viken fylkeskommune


Nettverkskoordinator:
Andreas Stangenes, KS

Nettverkets 24 medlemmer og hovedkontakter:

 • Agder fylkeskommune: Helle Mellingen
 • Asker kommune: Tale Torjussen
 • Bergen kommune: Stine Mari Leirdal
 • Bodø kommune: Marianne Bahr Simonsen
 • Bærum kommune: Emilie Grud
 • Haugesund kommune: Jo Inge Hagland
 • Karmøy kommune: Vigleik Winje
 • Kristiansand kommune: Ingvild G. Little
 • Kristiansund kommune: Jørgen S. Restad
 • Larvik kommune: Siri Jensen
 • Molde kommune: Randi Myhre
 • Møre og Romsdal fylkeskommune: Kristin Hansen
 • Narvik kommune: Caroline Tollstadius
 • Nordland fylkeskommune: Steven Charlesworth
 • Rana kommune: Gro Sæthen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Stavanger kommune: Ida Andreassen
 • Tromsø kommune: Christine Vatne
 • Trondheim kommune: Øyvind Tanum
 • Trøndelag fylkeskommune: Sigrid Husøy
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune: Karin O’Sullivan
 • Voss herad kommune: Gunnhild Utkvitne
 • Ålesund Kommune: Anne Mette Liavaag

Nettverkets arbeid

Arbeidet i nettverket kommer til syne i form av lokale og regionale utviklingsprosjekt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samarbeid med næringslivet, involvering av innbyggere og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden.

Nettverket bruker standardiserte måleverktøy, for eksempel United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og taksonomien til KS/SSB, for å sammenligne og planlegge bærekraftig utvikling både lokalt og nasjonalt. Gjennom samarbeid med nasjonale partnere og FN vil Bærekraftnettverket bidra til en videreutvikling av etablerte standarder slik at disse svarer bedre til kommunenes behov.

Utgangspunktet for etableringen av Bærekraftsnettverket var utarbeidelsen av Stavangererklæringen i 2019, som sier at kommunene og fylkeskommunene vil samarbeide med FN for:  

 • å gi alle kunnskap om status på bærekraftsmålene i sitt lokalsamfunn 
 • å utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene 
 • å mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling 
 • å måle og evaluere effekten av innsatsen 

Nettverket er forankret i dette felles verdigrunnlaget (Stavangererklæringen), målinger og data på lokal bærekraft, samt et felles rammeverk for å systematisere det lokale utviklingsarbeidet på tvers av aktører og aktiviteter som påvirker muligheten for lokal utvikling.