«Det store heltidsvalget», er signert av KS, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta og FO.

Her finner du sentrale dokumenter. I tillegg finner du lenke til Hovedtariffavtalen og sentrale områder i Arbeidsmiljøloven.

Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2021 Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2018 Lenkeblokk Icon Handlingsplan heltidskultur 2018 – 2020 Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2015 Lenkeblokk Icon Handlingsplan heltidskultur 2015 – 2017 Lenkeblokk Icon Det store heltidsvalget 2013 Lenkeblokk Icon Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)