Tema 1: Kommunedirektørens personalansvar og ansvaret for administrasjonen- Hvem bestemmer hva?

Tema 2: Hva er et møte, og hva er et folkevalgt organ i kommunelovens forstand?

Tema 3: Kommunedirektørens utredningsansvar

De som medvirker er:
Dag Henrik Sandbakken, Fagsjef KS Folkevalgtprogram
Tor Allstrin, Områdedirektør Advokatene
Øyvind Gjelstad, Advokat KS
Øyvind Renslo, Advokat KS
Anne Margrete Fletre, Fagsjef  Arbeidsgiverpolitikk

Den nye loven kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom kommunestyret og kommunedirektøren ryddigere. Men det er fortsatt noen uklarheter og gråsoner. Og hva blir viktig for å få det til i praksis?

I dette webinaret er hovedinnholdet  ny kommunelov, men  knyttet til konkrete  eksempler og tydelige svar på - hva som er lov og hva som  ikke er lov.

KS kommer også med noen anbefalinger.

Bakgrunnen for webinaret er rapporten «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektøren, som Universitetet i Agder har gjennomført på oppdrag fra KS.

Du kan laste ned rapportene her:
Delrapport 1
Delrapport 2

Ordfører og kommunedirektør har to ulike roller, og hvordan bygge tillit og få til et godt samspill og samarbeid mellom ordfører og kommunedirektør? Lederskapet er todelt, men gjensidig utfyllende og ivaretar slik en helhet av lederskapet. Begge parter har ansvar for at samspillet og samarbeidet fungerer.

KS har i samarbeid med KF og KS konsulent utviklet to verktøy:

  1. Utviklingssamtalen: Anbefales av KS som et verktøy for å sikre at fylkeskommunen /kommunen som arbeidsgiver har en god oppfølging og tydelig forventningsavklaring til kommunedirektøren- Utviklingssamtalen kan benyttes inspirasjon og tilpasses lokalt.
  2. App- dialogverktøy: Godt samspill inviterer til dialog basert på at ordfører og kommunedirektør vurderer ulike påstander- Du kan lese mer om den her- du finner den på nettsiden godtsamspill.no

Du kan laste ned mer informasjon om verktøyene

I webinaret diskuteres følgende tema:

  1. Kommunedirektørens personalansvar og ansvaret for administrasjonen- hvem bestemmer hva?
  2. Hva er et møte og hva er et folkevalgt organ i kommunelovens forstand?
  3. Kommunedirektørens utredningsvar

I forkant var det mulig å sende inn spørsmål/ problemstillinger. Disse blir besvart til slutt i seminaret.