Omstillingene helse- og omsorgsektoren står overfor kan ikke løses med dagens organisering eller arbeidsmåter.

arit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk

Søk nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon Søknadsfrist 15. mars

Søknadsfristen er 15. mars. 

- Omstillingene helse- og omsorgsektoren står overfor kan ikke løses med dagens organisering eller arbeidsmåter. Stadig mer komplekse og sammensatte oppgaver legger press på ressurser og krever eksperimentering, nytenkning og omstilling. Vi må bevege oss inn i det ukjente og bryte etablerte mønstre. Her blir lederrollen viktig, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk.

- Kommunale ledere som har deltatt tidligere er veldig fornøyde, sier Roxrud Leinhardt. Det viser også tilbakemeldingene fra konsulentselskapet Rambøll som har evaluert utdanningen.

Tryggere i lederrollen

Deltakerne sier at læringsutbytte er svært godt, og at lederutdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, styrker gjennomføringskraften og evnen til innovasjon og utvikling. Hittil har godt over 1600 ledere tatt denne utdanningen.

Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå, og er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet.

Handelshøyskolen BI er ansvarlige for gjennomføringen av utdanningen.

- Helse- og omsorgssektoren må finne nye måter å løse oppgaven på og sikre rekruttering og kompetanse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for utvikling og nyskaping. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Denne utdanningen er en mulighet til å videreutvikle lederkompetansen sammen med kolleger fra hele landet, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt.

Seks samlinger over ett år

Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg
Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring
Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid
Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign
Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet
Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Dette året blir det tre klasser i Oslo og en klasse i Trondheim

Studieavgiften dekkes av helsedirektoratet. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune.

Kommunen kan søke KS om OU midler til reise og opphold, det kan søkes om 10.000 kroner per student per semester.

Søknad om OU-midler - KS

Du kan lese mer om utdanningen "Helseledelse" og søke her.

Eller du kan søke "Ledelse av tjenesteutvikling", her er det kun en klasse. Søknadsfrist er 15. mars.

Dette programmet er for ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester.

Denne utdanningen er også 30 studiepoeng på masternivå.