På konferansen møter du alle som er opptatt av å utvikle arbeidsmiljø, mestringsledelse og mestringsklima, både på kort- og lang sikt. Konferansen belyser ledelse og arbeidsgiverrelaterte spørsmål, med fokus på forebygging – og reduksjon av sykefravær – oppfølging av IA-avtalen i stort.

Vi får høre erfaringer fra både kommunenivå og enhetsnivå om praktiske erfaringer, og hvilke gevinster dette har gitt. Vi vil få presentert de ferskeste funnene fra bransjeprogrammene og annen forskning innen sykefravær og arbeidsmiljø.

På konferansen får du anledning til å høre og lære mer om hvilke utfordringer andre kommuner møter og hvordan de velger å løse dem. Du får mulighet til å stille spørsmål til likesinnede og dele erfaringer om hva som virker i IA-arbeidet.

Mer informasjon og påmelding

Her er programmet

Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.