Den første dagen hadde Jobbvinner en innledning om studentpraksis som rekrutteringsarena. Vi var så heldig å ha med oss Ingrid Vesterås fra Høyskolen i Innlandet og tidligere student Bjørnar Næsbak Nordhagen som delte av sine erfaringer med medisinsk praksis i Trysil kommune. Videre var det mye arbeid i grupper – både i egen kommune og på tvers av kommuner.

image2o0r.png
Bjørnar Næsbak Nordhagen, tidligere student med medisinsk praksis ved Trysil sykehjem. Foto: Jobbvinner

Den andre dagen begynte de praktiske forberedelsene. Kommunegruppene skal lage aktivitetskort til bruk i praksisen. Dette er kort med situasjoner som tar utgangspunkt i læringsutbyttene det forventes at studentene skal nå. Det kan være både tenkte situasjoner til refleksjon og konkrete oppgaver studentene skal utføre. Alle aktivitetskortene skal samles i en bank og kunne benyttes av alle underveis i praksisperioden. Vi håper at studentene når læringsutbyttene med praktisk arbeid i avdelingene!

Samlingen fikk gode evalueringer og kommunene har nå fått et grunnlag for å fortsette forberedelsene hjemme!