Mange av deltakerne hadde gjort mye godt arbeid siden forrige samling og kunne dele av sine erfaringer. Øistein Haave fra hjemmetjenesten i Indre Østfold holdt et innlegg om hvordan de har laget mentorprogram. Martin Ytreland fra Midt-Telemark fortalte om hvordan de rekrutterer mentorer. Linn-Carine Pettersen fra Moss kommune ga oss nyttige tips om hvordan man kan måle effekt gjennom «Forms» og Siv-Anita Westheim fra Kongsvinger kommune fortalte om deres arbeid med å skaffe mentorene kompetanse.

Eksterne innlegg på denne samlingen fikk vi av Margret Gyda Wangen, NTNU og Eva Rinnan, Trondheim kommune som beskrev mentorutdanningen de gjennomfører i samarbeid. Vi fikk også en «sofasamtale» med mentor Lene Wikan og mentee Sara Fredlund fra Trondheim kommune, som beskrev hva mentorprogrammet betyr for dem og Lene fortalte hvordan hun jobber som mentor.

Underveis i samlingen var det satt av tid til spørsmål og innspill og deltakerne viste nok en gang engasjement og stor interesse.

Det aller beste er selvsagt å møtes fysisk, så nå gleder vi oss til september, hvor vi skal møtes i Oslo!