Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Viken åpnet samlingen og Catrin Nordvik fra Trondheim kommune holdt et innlegg med tittelen «Omsorg for mentorer».

Etter lunsj var det deltakerne sin tur. Plakatvandring ble en suksess. Deltakerne hadde på forhånd laget en plakat som de hengte opp ved ankomst hotellet. Teamene vandret fra plakat til plakat og fikk en innføring i arbeidet ved to teamdeltakere som sto igjen på «sin» plakat. Alt under kyndig tidtaking og ledelse av Eivind Bjørnstad fra USHT Viken Østfold.

På dag to var det juss og etikk som var temaet. Christine Haga Sørlie, Leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS og May-Liz Tho, avdelingsleder, Avdeling for rekruttering og kompetanse, Personaltjenesten i Trondheim kommune var innlederne og ledet sekvensen. Vi fikk en super innledning fra dem og mange gode og spennende diskusjoner og refleksjoner rundt bordene. 

Samlingen ble avsluttet med et sommerlig og underholdende innlegg, Født til omstilling, av Anders Martinius Tangen.

Nå gjenstår kun en digital samling 29. november og da skal målet være nådd: Mentorprogram i drift i våre 12 deltakerkommuner!