– Jobbvinner er en liten satsing for å løse en veldig stor utfordring – faktisk en av de største utfordringene vi har for å sikre et bærekraftig og godt velferdstilbud. Flere kommuner må få nytte av de gode tiltakene som er utviklet i Jobbvinner-prosjektet, og som vi ser virker, sa Helgesen. 

Det KS-ledete prosjektet har base i Trondheim, og inviterte denne uka til besøk på Risvollan helse- og velferdssenter for å presentere prosjektet og nye arbeidsmåter som er utviklet for å styrke kommunene som attraktive arbeidsplasser.  

Jobbvinner er et samarbeid mellom KS, arbeidstakernes organisasjoner og staten. Partene samarbeider nært med universitet og høyskoler.

Les mer om Jobbvinner 

Statssekretær Oddbjørn Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet deltok på møtet. Han sa seg enig med KS-lederen i at Jobbvinner-tiltakene må ut til flere deler av landet, uten at han kunne love mer ressurser over bordet. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som finansierer prosjektet.

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

Mentorprogram

Trondheim kommune har sammen med NTNU utviklet et mentorprogram for nytilsatt helsepersonell. Universitetet har nå opprettet en formell videreutdanning i å være mentor.   

Sykepleier og mentor Lene Wikan og mentee Sara Fredlund fortalte om mentorprogrammet og hvilken betydning det har for dem. Fredlund fortalte at hun hadde vært nytilsatt uten mentor tidligere, og at det var svært krevende med alt ansvaret hun opplevde. Hun sluttet i jobben og vurderte andre yrkesvalg da hun så stillingsannonsen som sykepleier i Trondheim kommune med oppfølging av mentor. Det har hatt stor betydning for henne.

Hun jobber fremdeles ved det samme tjenestestedet og tror hun kommer til å fortsette her. Det er resultatet av ordningen: Langt færre unge og nytilsatte enn før slutter i jobben.

Trippel P

Universitetet i Agder, Arendal og Kristiansand kommuner har innenfor Jobbvinner-prosjektet utviklet Trippel P-modellen og laget en egen veileder som alle kommuner kan bruke. Modellen skal gjøre studenters praksisperiode i kommunen best mulig, slik at de får lyst til å søke jobb der når de er ferdig utdannet.

Både Malin Kallhovd og Catrine Seljås jobber nå i kommunen etter at de deltok i pilotprosjektet hvor Trippel P ble utviklet. De kom til Trondheim for å fortelle om sine erfaringer sammen med Førstelektor Ellen Dahl Gundersen fra Universitetet i Agder.

Les mer om Trippel P-veilederen her

Praksis i medisinsk sykepleie

Høgskolen Innlandet har samarbeidet med Trysil kommune om å lage praksisplasser i medisinsk sykepleie på Trysil sykehjem. Nyutdannet sykepleier Andrea Nybrenne Evensen fortalte om sitt praksisopphold i kommunen sammen med høgskolelektor Ingrid Vesterås.

Tett oppfølging, god veiledning og hospitering på ulike avdelinger på sykehjemmet var viktig for å lykkes. Denne praksisen får i dag svært gode tilbakemeldinger fra studenter, som kanskje i utgangspunktet ikke var så begeistret for å få praksisplass i medisin på sykehjem og ikke sykehus.

Rekrutteringspatruljer

Et viktig satsingsområde for Jobbvinner-prosjektet nå er å engasjere unge ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester i rekrutteringsarbeidet, sa prosjektleder for Jobbvinner, Eli Sogn Iversen.

Unge helsefagarbeidere deltar i rekrutteringspatruljer og unge sykepleiere er ambassadører. De deltar på utdanningsmesser og besøker utdanningssteder for å rekruttere flere til sin utdanning og jobb i kommunen.

Jobbvinner arrangerer samlinger for rekrutteringspatruljene og ambassadørene, hvor de utveksler erfaringer og får opplæring i blant annet presentasjonsteknikk.