KS ønsker å øke mulighetene for ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne og personer som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Marit Roxrud Leinhardt

Kvalifikasjonsprinsippet bygger på grunnleggende og ulovfestede prinsipper om likebehandling, rettferdighet og saklighet.

På webinaret gikk vi nærmere inn på bakgrunn og juss, og hva dette betyr i praksis for rekrutteringen. Webinaret varer i 30 minutter. 

Dere møter blant annet KS-Advokat Gry Brandshaug Dale, Leder i Fagforbundet Mette Nord og områdedirektør i KS arbeidsliv, Tor Arne Gangsø.  

Opptak av webinaret ser du her: 

Barriere for inkludering i jobb

Erfaring fra flere kommuner peker på at kvalifikasjonsprinsippet er en barriere for å inkludere
personer som står utenfor inn i kommunale jobber. 
- KS ønsker å øke muligheten for å ansettelse personer med nedsatt funksjonsevne og personer som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt. - Dette skal ikke gå på bekostning av formelle kompetansekrav og andre nødvendige kvalifikasjoner. For kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gi personer som står utenfor en større sjanse til å få arbeid er dette viktig.

Kan være et saklig unntak

KS forstår mulighetene slik at det ut fra en helhetsvurdering kan være et saklig unntak fra
kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen til personer med nedsatt funksjonsevne og personer
som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Kommunene og fylkeskommunene som ønsker å
gjøre dette, bør holde antall stillinger som øremerkes på et så lavt nivå at det er rimelig sett opp mot
det totale antall ledige stillinger.

Denne forståelsen er godt forankret i KS og vårt hovedstyre er orientert.

Lenkeblokk Icon Les mer om de juridiske vurderingene her: