14 kommuner har gjennom prosjektet Inn i jobb arbeidet med å få unge i utenforskap inn i reelle jobber i sin kommune. De har gjort seg erfaringer, og delt både barrierer og suksesshistorier med hverandre. Hva er fellestrekk ved erfaringene? Vi går nå inn i andre året av prosjektperioden for Inn i jobb. Hva kan vi gjøre for å skape varige endringer i kommunesektoren? 

Se opptaket her

På arrangementet skal vi høre erfaringer fra deltakere i "Inn i jobb"- prosjektet, blant annet fra Bydel Alna og Fredrikstad kommune. Vi drøfter hva som er skjedd i den siste tiden og hva veien videre kan være for å få flere unge inn i jobb i kommunal sektor.

Du møter også:

  • NAV-direktør Hans Christian Holte
  • leder av Fagforbundet Mette Nord
  • statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Maria Wahlberg
  • arbeidslivsdirektør i KS Tor-Arne Gangsø
  • Representanter fra kommunene Kvinesdal, Leirfjord, Kongsvinger og Lyndal