KS oppfordrer kommunene til å bidra til sommerjobb. Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb, vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet. Dersom dere som arbeidsgivere kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan dere nå få støtte fra NAV.

- Pandemien har forsterket utfordringene - og forverret situasjonene for mange unge. Staten har derfor laget en ordning for sommeren 2021, som kommunene kan både ha glede – og benytte seg av, og dermed også bidra i kampen mot ungt utenforskap, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt. 

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.
Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand.

Les mer om ordningen og tilskuddet her: Tilskudd til sommerjobb (nav.no)